Vergelijkbare woorden van het woord spreeuw zijn:
haan, kapoen, pel, koel, krik, kwak, nongans,...
vogel, schreeuwvogel, soort papegaai, soort spreeuw,...
drievoet, lijst, staander, tabel, ziekte, tafel,...
vogel, gouw, goudlijster, goudmerel, goudvogel,...
baggerman, melkslijter, spreeuw
vogel, spreeuw
vogel, fitis, kraai, keep, kwikstaart, klauwier,...
kraai, kwikstaart, nachtegaal, lijster, spreeuw
spreeuw
vogel, merel, roodborstje, meeuw, mus, rietmus,...