Vergelijkbare woorden van het woord sta zijn:
opdracht, aanzegging, last, bepaling, decreet,...
dwingend, bindend, gebiedend, gebiedende wijs,...
bevel, imperatief, ophouden, hola, stop, stil,...
opdracht, last, bevel, order, vuur, ga, militair,...
order, vuur, mars, halt, commando, sta