Vergelijkbare woorden van het woord imperatief zijn:
wettelijk, noodzakelijk, nopend, urgent, bindend,...
dwingend, afdoend, stringent, compulsief, gebiedend,...
dwingend, bindend, imperatief, heerszuchtig, gelastend,...
imperatief, imperativus
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
dwingend, bindend, stringent, imperatief, dwangmatig,...
echtgenote, man, vrouw, gemaal, bevel, imperatief,...
imperatief, imperfectum
bevel, imperatief, halt, commando, militair bevel
bevel, imperatief, ophouden, hola, stop, stil,...
draf, geren, ren, imperatief, weg, duur, ligging,...
plug, bevel, imperatief, spon, afsluiting, ophouden,...
imperatief, gelasten
imperatief, dwingend, gebiedend, vereisend
dwingend, gebiedend, imperatief, bazig
imperatief
volgende
1 2