Vergelijkbare woorden van het woord staat zijn:
naslagwerk, klapper, logboek, opbergboek, tableau,...
complexie, kwaliteit, aard, situatie, staat, stand,...
zorg, memo, nota, krabbel, aandacht, opmerking,...
terugblik, revue, samenvatting, tableau, uittreksel,...
mooi, schoon, fijn, heel mooi, fraai, beeldig,...
bericht, mededeling, procesverbaal, puntenlijst,...
aanzien, opschik, majesteit, eer, roem, glorie, eclat,...
opschik, bluf, glorie, glans, opzien, luister,...
opschik, majesteit, glorie, glans, luister,...
schitterend, luisterrijk, kostelijk, heerlijk, opulent,...
bodem, erf, rijk, gouw, oord, veld, aaarde, akker,...
rijk, land, mogendheid, staat, staat (staten), volk,...
staat, N.V., lichaam, provincie, B.V., vereniging,...
complexie, geaardheid, gesteldheid, natuur, slag,...
staat, stand, klasse, standing
land, natie, staat, macht, volk, soevereine staat,...