Vergelijkbare woorden van het woord staatsinstelling zijn:
bank, bibliotheek, ministerie, dienst, postkantoor,...
staatsinstelling