Vergelijkbare woorden van het woord stadsmuur zijn:
vesting, ommuurde stad, gracht, stadsgracht, stadsmuur,...
stad, burcht, vesting, wal, grondvest, veste, gracht,...