Vergelijkbare woorden van het woord stadswal zijn:
bolwerk, lunet, bolwerkfort, verschansing, wal, redan,...
vesting, ommuurde stad, gracht, stadsgracht, stadsmuur,...
draagband, draagriem, band, koppel, buitenwal, vis,...
wal, stadswal, enceinte
schans, dijk, ka, aanlegplaats, gemetselde oeverkant,...