Vergelijkbare woorden van het woord stampij zijn:
dapper, fanfare, zorg, last, bluf, keet, lol, boel,...
keet, drukte, heibel, herrie, kabaal, lawaai, nest,...