Vergelijkbare woorden van het woord steenkoolproduct zijn:
slap, lastig, netelig, fijn, innig, rank, zacht,...
brandstof, ontastbare stof, ijle stof, vluchtige stof,...
paarse verf, blauwe kleurstof, teerkleurstof,...
verfstof, rode kleurstof, kraprood, rode verfstof,...
brandstof, soort steenkool, soort brandstof,...
kunststof, chemisch product, doorzichtige stof,...