Vergelijkbare woorden van het woord stelpost zijn:
bank, kas, kasgeld, debet, credit, saldo, rente,...