Vergelijkbare woorden van het woord steltlijn zijn:
balk, tralie, decorum, deurlijst, schrijftrant,...