Vergelijkbare woorden van het woord steunweefsel zijn:
steunweefsel
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...
steunweefsel, lichaamsdeel, stroma, parenchijm,...