Vergelijkbare woorden van het woord sto zijn:
slag, por, loer, stoot, list, streek, duw, ruk, poets,...
zitplaats, meubelstuk, meubel, leunstoel, leuningstoel,...
bank, katheder, zetel, kerkbank, erebank, erezetel,...