Vergelijkbare woorden van het woord stommerik zijn:
ezel, sukkel, oen, kruk, kluns, domkop, kalfskop,...
ezel, sukkel, sul, hals, kluns, domkop, domoor,...
vlegel, ezel, knul, stoffel, dommerik, os, babi, bink,...
vlegel, knul, domkop, domoor, dommerik, lomperd, bink,...
stommerik, vogel, nachtvlinder, nachtwaker, roofvogel,...
sukkel, stommerik, steenuil
ezel, oen, domkop, domoor, sufferd, dommerik, os,...
domoor, dommerik, stommerik, schip, zoogdier,...
simpelaar, idioot, schaap, achterlijke, dommerik,...