Vergelijkbare woorden van het woord stribbeling zijn:
keet, drukte, heibel, herrie, kabaal, lawaai, nest,...
gekibbel, stribbeling, gekijf
gekibbel, ruzie, stribbeling, kibbelpartij, kibbelarij
kwestie, tweedracht, ruzie, onvrede, twist,...