Vergelijkbare woorden van het woord strook zijn:
blaadje metaal, dun bladmetaal, strook,...
strop, streng, tali (Indonesisch), eind touw, pees,...
slag, staal, knul, klungel, loer, lor, tod, vod,...
zeel, wieldeel, judograad, omslag, gordel, hoepeltje,...
zandstrook, kust, zandkust, kuststrook, zandige oever,...
bot vangen, hoek, teken, tikje, kledingstuk,...
lor, tod, vod, plakje, lap, lomp, rafelige strook,...
stipt, nauwkeurig, kras, koud, gevoelloos, los, koord,...
afslag, neerslag, aftrek, handelsterm, korting,...
vaan, wimpel, strook, lansvaan, ruitervaan, pennoen,...
kras, schrap, schreef, teken, lis, streek, strook, mm,...
schaar, poot, strook, lat, hand, tang, angel, vinger,...
lid, none, moot, erf, flard, kavel, portie,...
strook, pingel
knap, flink, neg, zij, gewoonte, plaats, gat, plek,...
piste, wildbaan, pad, weg, strook, betrekking, trek,...
volgende