Vergelijkbare woorden van het woord baan zijn:
spoor, wielerbaan, kampplaats, rijbaan, baan,...
omheind jachtgebied, baan
krodde, staartloos reptiel, kruipend dier, nauwe weg,...
laan, dreef, bevel, bijwoord, pad, rijweg, gouw,...
lamelle, koord, lap, band, strand, slip, flard, streng,...
bloedverwant, rapport, plaats, office, connectie,...
genegenheid, verlangen, lust, neiging, begeerte, bluf,...
leven, wezen, ondernemen, lot, liggen, zijn,...
piste, terreincircuit, rijbaan, baan, wedstrijdbaan,...
weg, omloop, trek, loop, richting, vaart, vaartabel,...
wagenspoor, brandgang, kaatsbaan, bosgang, baan, laar,...
taak, wachter, betrekking, schildwacht, posse,...
taak, rol, aard, verrichting, werking, post, werkkring,...
haam, blik, rekel, vlegel, aambeeld, moker, graaf, pen,...
officium, plaats, betrekking, post, werkkring, functie,...
appel, werkkring, ambt, maatschappelijke werkkring,...