Vergelijkbare woorden van het woord strotklepje zijn:
strotklepje, keellelletje, lichaamsdeel
achterste, oogappel, balk, aambeeld, roede, lid, hals,...