Vergelijkbare woorden van het woord stuk ijzer zijn:
staf, tralie, ijzeren staaf, roe, spijl, roede,...
staf, tralie, pen, pin, roe, rail, spijl, roede, stang,...