Vergelijkbare woorden van het woord stuk metaal zijn:
staf, tralie, pen, pin, roe, rail, spijl, roede, stang,...