Vergelijkbare woorden van het woord syrte zijn:
onderzeese rug, bank, plaat, drempel, wad, slenk,...