Vergelijkbare woorden van het woord taalklank zijn:
grammaticale term, taalklank, taalkundige term,...
klem, nuance, klemming, nadruk, leesteken, muziekteken,...