Vergelijkbare woorden van het woord accent zijn:
energie, strik, vogel, druk, vat, praam,...
schakering, tint, kleurafwisseling, kleur, accent,...
druk, gewicht, drang, prang, drukking, knel, onera,...
energie, klem, herdruk, kracht, ophef, klemming,...
punt, komma, accolade, trema, interpunctieteken, dakje,...
balk, noot, pauze, ges, mol, kruis, ts, pp, segno,...
foneem, accent
prontamente, naslag, calando, decrescendo, rallentando,...
tilda, karakter, accent, herkenningsteken, letter,...
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
stelling, nadruk, accent, nadruk (muziek), toondaling,...
taal, uitspraak, idioom, accent,...
nadruk, accent, inflexie, taalkundige term, woordtoon,...
accent, klemtoon
kern, middelpunt, hoofdzaak, accent, voornaamste,...
taal, spreektaal, uitspraak, plat, patois, idioom,...
volgende
1 2