Vergelijkbare woorden van het woord tandakken zijn:
verlangen, smachten, begeren, haken, talen, uitzien,...
quadrille, volta, solo, gig, redoute, moer, fakkeldans,...