Vergelijkbare woorden van het woord tegen zijn:
achterdeel, strop, tegenslag, bezwaar, scha, averij,...
gedurende, paragummi, geparachuteerde soldaten, rubber,...
nadeel, schade, moeilijkheid, last, maar, beletsel,...
voegwoord, door, als, if, zo, daarom, indien, ingeval,...
dwaas, bokkig, tegenstrevend, tegen, weerbarstig,...
tegen, contra, versus, antirevolutionair,...
tegen
tegen
anti, tegen, versus, Latijns voorvoegsel,...
tegen
bevestiging, tegen, tegenover, t.a.v., met, versus,...
para, anti, tegen, jegens, to, met, versus, tegenaan
neutraal, na, anti, tegen
tegen
knorrig, eenvoudig, stug, stuurs, sober, avers, beu,...
Middeleuropese tijd, Zeeuwse landmaat, varkensvlees,...
volgende
1 2