Vergelijkbare woorden van het woord mits zijn:
ende, met, letters, gelijk, waar, eer, daar, maar, en,...
met, bijwoord, voegwoord, wegens, tengevolge, sedert,...
samen, voegwoord, zowel, mits, wanneer, ook, zo,...
mits, Engels voegwoord, ipse fecit
bijwoord, voegwoord, pas, weldra, aanstonds, als,...
bijwoord, wegens, desondanks, mits, mitsdien,...
voegwoord, als, mits, zo, soms, aangenomen dat,...
als, mits, indien, in casu, ig, gesteld, wanneer
bijwoord, voegwoord, als, mits, zo, indien, ingeval,...
bijwoord, mits, mitsdien, doordat, derhalve,...
bijwoord, mits, daarom, daardoor, mitsdien, dierhalve,...
wegens, tengevolge, door, mits, overeenkomstig,...
met, snugger, pienter, bijwoord, para, nevens, mits,...
voorwaarde, overeenkomst, voorbehoud, mits, reserve,...
nadeel, para, bezwaar, mits, tegendraads, anti,...
maar, en, als, mits, of
volgende
1 2