Vergelijkbare woorden van het woord tennisterm zijn:
achterdeel, strop, tegenslag, bezwaar, scha, averij,...
bijeenhorend, soort, stel, duo, filmterm, sportterm,...
kwal, kwab, geplooide kraag, neerhangend plooisel,...
blik, inleiding, scheut, uitspruitsel, opslaan,...
paarsgewijze, ambivalent, binair, duplex, remplašant,...
aanbieden, opdienen, opdissen, bedienen, serven,...
kaartterm, dans, dubbelganger, sportterm, tennisterm,...
solo, single, solospel, tennisterm
plaat, enkelspel, soort grammofoonplaat,...
groet, vaarwel, tennisterm
opslag, dienst, bediening, hulpdienst, dienstbetoon,...
belang, nut, gerief, vrucht, baat, mazzel, meevaller,...
af, voetbalterm, cricketterm, sportterm, tennisterm
terugslag, revancheparij, revanchepartij, tennisterm,...
bat, slagnet, tennisartikel, kaatsnet, sportartikel,...
wedstrijd, bridgeterm, bridgewedstrijd,...
volgende