Vergelijkbare woorden van het woord timbre zijn:
tint, koloriet, enkelvoudige klank, timbre, manier,...
timbre, toon, intonatie, klanktint
timbre
tonaliteit, timbre
timbre, intonatie, klankkleur
klemtoon, aanhef (muz.), stembuiging, zinsmelodie,...
resonantie, stem, gerucht, geruis, akkoord, toon,...
krant, zangorgaan, keel, spraakvermogen, taal, kol,...