Vergelijkbare woorden van het woord toon zijn:
teint, drank, schakering, koloriet, gezichtskleur,...
tint, gloed, toon, kleurgeving, kleureffect,...
toon
toon, klankkleur, toonkleur, klankgehalte, klanktint,...
wijs, gebaar, gebruik, gewoonte, handeling, stijl,...
teint, sabel, rossig, goudbruin, grauw, vaalgeel, ,...
loot, rank, tip, twijg, ent, rijs, rijsje, toon,...
resonantie, stem, gerucht, geruis, akkoord, toon,...
stem, toon, vox
opmerking, aantekening, kanttekening, as,...
klem, nuance, klemming, nadruk, leesteken, muziekteken,...
klemtoon, aanhef (muz.), stembuiging, zinsmelodie,...
toon, klank
timbre, toon, intonatie, klanktint
toon, kleur, tint
as, kwart, la, si, sol, re, es, bes, des, fes, ges,...
volgende
1 2