Vergelijkbare woorden van het woord toevluchtsoord zijn:
hut, schuur, stal, ren, bewaarplaats,...
bewaarplaats, ondergrondse plaats, onderaardse ruimte,...
laatste toevluchtsoord, bolwerk, bolwerkfort,...
crypte, necropolis, onderaards gewelf, onderaards graf,...
pin, spie, afval, scheut, loot, spruit, plaats, stok,...
kazemat, onderaardse ruimte, onderaardse schuilplaats,...
nest, logement, hok, kazemat, bunker, dak, hotel,...
kil, rede, kom, aflaadplaats, aanlegplaats, ligplaats,...
graf, waard, olieberg, aardheuvel, aardhoogte,...
terugtocht, toilet, vlucht, privaat, aftocht, latrine,...
afzondering, terugtocht, rustplaats, aftocht,...
uitwijking, wijkplaats, toevluchtsoord
terp, retraite, refuge, abri, asiel, toevlucht,...
toevluchtsoord
wijkplaats, toevluchtsoord, tehuis, onderdak,...
toevluchtsoord