Vergelijkbare woorden van het woord tuighuis zijn:
depot, magazijn, opslagplaats, wapendepot, wapenhuis,...
arsenaal, tuighuis, wapenkamer
tuighuis