Vergelijkbare woorden van het woord turfmolm zijn:
slag, afval, nachtvlinder, klap, schip, vlinder,...
mul, memel, grondsoort, meluw, houtstof, baggergrond,...
turfmolm