Vergelijkbare woorden van het woord tweespan zijn:
quadriga, vierspan, metro, postwagen, tank, slee,...