Vergelijkbare woorden van het woord uitdrukking zijn:
aangaan, natuur, werkelijkheid, keet, geraas, lot, zin,...
persoon, innerlijk, geest, mens, inwoner, nous, anima,...
kunstwoord, meetkundige term, wetsartikel, woord,...
leus, frats, uitlating, uiting, geijkte uitdrukking,...
leus, gezegde, devies, lemma, leuze, motto, aforisme,...
merk, indruk, uitholling, invloed, schets,...
lei, plaats, teken, periode, stuk, afdeling, fragment,...
begrip, aandoening, wrok, zin, tact, stemming,...
gezegde, spreuk, kernspreuk, rechtsspreuk,...
mededeling, lafheid, uitlating, woord, gezegde,...
leus, uitspraak, spreuk, zin, hol gezegde, volzin,...
zegswijze, spreekwijze, spreektrant, uitdrukking,...
gezegde, spreuk, adagium, locutie, geijkte uitdrukking,...
stem, taal, uitspraak, frase, locutie, zegswijze,...
term, terminologie, uitdrukking, inkleding, zegswoord,...
uitspraak, uitdrukking, woordgebruik, dictie
volgende
1 2