Vergelijkbare woorden van het woord gezegde zijn:
wapenkreet, devies, kenspreuk, teken, motto,...
grimas, kuur, gekheid, bui, nuk, gril, grol, kunst,...
nalatigheid, opmerking, gemis, woord, elisie, ellips,...
mededeling, lafheid, uitlating, woord, gezegde,...
term, gezegde, cliché, zegswijze, formule, sjablone,...
pronomen, voornaamwoord, alinea, verbuigen, syncope,...
leus, gezegde, spreuk, adagium, zegswijze, uitdrukking,...
gezegde, spreuk, adagium, locutie, geijkte uitdrukking,...
bepaling, gezegde, bijwoord, onderwerp, voorwerp,...
leus, blazoen, gezegde, devies, kenspreuk, motto,...
leus, gezegde, devies, lemma, leuze, motto, aforisme,...
gezegde, spreuk, kernspreuk, rechtsspreuk,...
gezegde, spreuk, zinspreuk, kernspreuk, sententie,...
gezegde, bewaker, eretitel, loffelijke bijvoeging
gezegde, uitspraak, slotsom
leven, ziel, term, gezegde, spreuk, impressie, passage,...
volgende
1 2