Vergelijkbare woorden van het woord uiters klein zijn:
onbetekenend, prullig, popperig, luizig, zwak, iel,...
minder, klein, minteken, min, teken, aftrek, tekort,...
laag, klein, min, zeer gering, gering, onbeduidend,...
marginaal, tenminste, zeer klein, uiters klein, min,...
klein, kort, uiters klein, modegril, miniem,...