Vergelijkbare woorden van het woord nietig zijn:
onverschillig, iel, onbeduidend, onaanzienlijk, luimig,...
lorrig, nietig, voddig, nietswaardig, onbeduidend,...
nietig, klein, peuterig, petieterig, wapen,...
nietig, nietswaardig, leuk, ellendig, geweldig, vadsig,...
genegenheid, slap, lusteloos, nietig, kwak, netelig,...
onbetekenend, nietig, ijl, pover, mager, schraal,...
onbetekenend, prullig, lorrig, nietig, nietswaardig,...
nietig, koket, verwaand, bits, nesterig, prude, luimig,...
genegenheid, minder, nietig, nietswaardig, vuil, vals,...
koekeloer, nietig, sukkel, sok, loeres, kul, eenoor,...
behaagziek, nietig, louter, zinneloos, koket, groots,...
onbetekenend, nietig, fijn, benauwd, laag, pienter,...
nietig, ijl, rank, pover, niet welig, tenger, zeer dun,...
nietig, nietswaardig, gering, armzalig, onbeduidend,...
onbetekenend, nietig, laag, gemeen, pover, mager, krap,...
nietig, wapen