Vergelijkbare woorden van het woord uitvaartmis zijn:
kerkgezang, koorgezang, droefgeestige muziek, rouwmis,...