Vergelijkbare woorden van het woord uitzetijzer zijn:
pen, schip, pont, communicatiemiddel, uitzetijzer,...