Vergelijkbare woorden van het woord vaalgeel zijn:
slijk, vuil, modder, half bedorven, moeras, morsig,...
vaalgeel, taankleurig, bruingeel, zaluwachtig,...
vaalgeel, kaki, khaki, matgeel, grijsgeel, kleur
vaalgeel, flets, vaal, kleur, ziekelijk, chamois,...
teint, sabel, rossig, goudbruin, grauw, vaalgeel, ,...