Vergelijkbare woorden van het woord vaart zijn:
pront, agitato (muziek), ijlings, kwiek, vaart,...
doordringend, echt, vaart, water, waar, geul,...
scheut, beschot, zalmvis, jong dier, vaart, zoogdier,...
kunstgreep, vaart, stunt, moeizaam werk,...
kleine hoeveelheid, vaart, plezierreisje, uitstapje,...
snel, dra, weldra, spoedig, aanstonds, binnenkort,...
knap, snel, wakker, flink, glad, rap, alert, kwiek,...
ijl, jacht, bijwoord, pier, weldra, gauw, bekant,...
draf, geren, ren, imperatief, weg, duur, ligging,...
neiging, gezicht, streek, trend, weg, strekking, loop,...
aandeelbewijs, handeling, portie, daad, werkzaamheid,...
kil, diep, spleet, gleuf, groef, sleuf, rif, zwin,...
meisje, vaart, oudgermaanse volksvergadering, zaak,...
draf, loopgang, bende, ren, handeling, schot, hal,...
vaart, gang, snelheid
maat, toer, trip, vaart, uitstapje,...