Vergelijkbare woorden van het woord vale tint zijn:
egaal, rossig, grauw, mat, bleekrood, groezig, bleek,...