Vergelijkbare woorden van het woord variant (doorschijnend) zijn:
seleniet, wateropaal, adulaar, spiegelsteen,...