Vergelijkbare woorden van het woord veldiep zijn:
ijf, taxus, naaldboom, balk, sneeuwbes, kerel,...
veldiep
veldiep