Vergelijkbare woorden van het woord verbitterd zijn:
grim, toorn, woede, onvriendelijk, dreigend, boos, fel,...
kroppig, haatdragend, rancuneus, verbitterd,...
onbetekenend, nietig, grimmig, knorrig, ontevreden,...
drank, scherp, smartelijk, grimmig, verdrietig, alsem,...
levendig, kras, flink, energiek, scherp, doordringend,...
wreed, meedogenloos, onaandoenlijk, steenhard,...
prikkelbaar, bitter, verbitterd, zuur
wrevel, bezwaard, wrevelig, gekrenkt, gekwetst,...