Vergelijkbare woorden van het woord verklaar zijn:
commentator, schip, exegeet, scholiast, toelichter,...