Vergelijkbare woorden van het woord verwachtingsvol zijn:
knap, mooi, fris, opgeruimd, nobel, zuiver loon,...
schoon, radieus, moedgevend, rooskleurig, veelbelovend,...