Vergelijkbare woorden van het woord vestingsgracht zijn:
vesting, ommuurde stad, gracht, stadsgracht, stadsmuur,...
slot, zeekasteel, burcht, kasteel, bolwerk, fort,...