Vergelijkbare woorden van het woord visibel zijn:
glad, verstandig, apert, klaar, helder, wiedes,...
zeker, duidelijk, flagrant, baarblijkelijk, kennelijk,...
duidelijk, klaar, kennelijk, onverholen, dag,...