Vergelijkbare woorden van het woord vlooteskader zijn:
vlootafdeling, afdeling, legerafdeling,...
vlootafdeling, eskader, schip, vaartuigen,...